Tiráž

Kontaktné údaje

Sebastián Scott – Wonder Blue
9.mája 2138/5
97703 Brezno
Slovakia

info@wonderblue.sk

Oprávnení zástupcovia

Sebastián Scott

Zápis do registra

Obchodné meno: Sebastián Scott – Wonder Blue

Úrad: Okresný úrad Brezno

Registračné číslo: 630-18800

IČO: 53360931

DIČ: 1126818121