Webová stránka na podporu finančného vzdelávania detí

Predstavenie klienta

EFC Centrum Finančného Vzdelania je prvou súkromnou školou na Slovensku, ktorá učí deti porozumieť peniazom vo veku od 8 do 18 rokov.

Zadanie

Naším cieľom bolo vytvoriť moderný web vhodný pre rodičov a deti. Projekt si vyžadoval pozitívne farebné odtiene a priateľský vizuál. Staráme sa pravidelne aj o reklamu a marketing na sociálnych sieťach.